Ar-Ge ve İnovasyon

Ar-Ge ve İnovasyon

ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME ve İNOVASYON

arge-asamaları

Yenilikçi ve Güncel Olmak İçin

Equinox Ar-Ge olarak üniversite sanayi işbirliği içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Literatür araştırmaları ve pratik deneyimleme yoluyla elde ettiğimiz bilgi ve becerilerle, yeni ürün, hizmet veya cihazlar ortaya koymak için titizlikle çalışmaktayız. Günceli yakalayarak kaliteli hizmet ve ürünü ortaya çıkarmak en temel prensibimizdir. Fikirlerinizin varlığını sürdürebilmesi, pazarda lider konumuna gelmesi ve karlılığını artırması, inovasyon için sistematik olarak yönetilen Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

ok

FİKİRLER, KEŞİFLER...

  • Hedefimiz mevcut know-how ile daha kaliteli ürün/hizmet ortaya koymak.
  • Firmaya ait tüm teknik ve süreçsel işlemlerde, daha yüksek verimlilik düzeyine ulaşmak için çalışmaktayız.
  • Talep edilenle sınırlı kalmayıp, daha iyi, daha hızlı, daha kullanışlı ürünler ortaya koymak en temel çalışma prensibimizdir.
  • Ar-Ge ve inovasyon projesi hazırlama, yönetme, dokümante etme, Ar-Ge / İnovasyon ve yenilikçi desteklerden yararlanabilmek arge çalışmalarımızın amacıdır.
happy-team

Adım Adım Sürdürülebilir Başarı

adım-adım-sürdürülebilir-başarı

Projenizi Doğru Bir Strateji İle Geliştirip, Yönetip, Başarılı Bir Sonuç Elde Etmek İçin Beraber Çalışalım