İthalat/İhracat

İthalat/İhracat

İTHALAT / İHRACAT

İTHALAT NEDİR ?

Bir malın,yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde başka ülkelerden veya serbest bölgelerden Türkiye gümrük bölgesine sokulmasını veya müsteşarlıkla ithalat olarak kabul edilecek başka sair giriş ve işlemleri ifade eder.

İthalatçı; İthalat işlemlerini gerçekleştirmek üzere gümrük idaresine kayıtlı, kimlik numarasına sahip gerçek kişiler veya Türkiye’de mukim ve vergi numarasına sahip tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıkları ifade eder.

ithalat
import-export

Türkiye gümrükleri ithalat dokümantasyon prosedürleri gereği, ithalatı yapılacak olan ürünlerin beraberinde ticari bir fatura, menşei belgesi ve konşimento (karayolu için CMR) bulunması gerekir. İthalata dair gümrük işlemleri bu belgelere istinaden başlar. Eğer yükleme Ex-works, veya F grubu incotermslerden biri ile yapılmışsa, ayrıca sigorta belgesi istenir. Yine ürün grubuna bağlı olarak, çeşitli analiz sertifikaları, test raporları veya izin belgeleri taahhüt edilebilir. Firmamız olarak ihracat ve ithalat  konusunda danışmak istediğiniz veya ürün alıp göndermek istediğiniz durumlarda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İHRACAT NEDİR ?

İhracat ya da dışa satım, bir malın veya hizmetin yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır. Genellikle bir ülke veya şirket tarafından gerçekleştirilir. İthalat ile birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. Bir malın uluslararası pazarda rekabet gücü döviz kuruyla da doğrudan ilgilidir. Döviz kurunun düşmesi yani yerli paranın yabancı para karşısında değer kazanması, söz konusu malı uluslararası pazarda daha pahalı hale getireceğinden malın rekabet gücünü azaltır.

export
import-export

Temel olarak ihracat yapabilmenin en zor yanı, yurt dışı pazar oluşturmaktır ancak hızla artan B2B siteler, e-ticaret siteleri, ihracat forumları, sosyal medya ve hatta google mybusiness, yellowpages gibi platformlar üzerinden, siz bir çaba göstermeseniz bile, ithalatçı bir firmanın size ulaşması mümkündür. Bu noktada yurt dışı pazarlama faaliyetlerini hafife almamak gerekir ancak “muadili az, kaliteli ürün ve ekonomik fiyat” denklemini kurabildiğiniz bir startup firma ile çok kısa sürede yurt dışı pazar oluşturmak mümkündür. Bizlerde firma olarak ithalat ve ihracat konusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.